සිරිපා කරුණා නොකල සංඝයා වහන්සේ සිරිපා කරුණා කරවීම ... - IFBC Organization | Our Projects

Posted by | March 13, 2018 | Uncategorized | No Comments

කිසි දිනක සිරිපා කරුණා නොකල මහා සංඝයා වහන්සේ අපි දෙවන වරටත් සිරිපා කරුණා කරන්නට වඩමවාගෙන යනවා. මේ ව්‍යාපෘතිය මේ වනවිට ක්‍රියාත්මකයි.

ඔබත් දායක වන්න කැමතිනම් රූපයේ සදහන් අංකයන්ට අමතන්න.

මහා පින්කමකට දායක වෙන්න
.
එන්න අපේ වෙබ්අඩවියට
www.ifbcnet.org
අපේ බ්ලොග් එක පුරාමත් විස්තර තියෙනව.
http://www.sasuna.blogspot.com/
අපේ සංවිධානයෙ ෆේස්බුක් පේජ් එක ‍
www.facebook.com/buddhist.foundation
සියලු වීඩියෝ නරඹන්න
https://www.youtube.com/channel/UCR8f66CDB3M_fy2OMizsDBw
.
071 2933180 අප අමතන්න පුලුවන්. වයිබර් හා ඉමෝ ක්‍රියාත්මකයි.
අපේ ගිනුම් අංක.
.
ගිණුමේ නම – The international foundation for Buddhist communication.
( බෞද්ධ සන්නිවේදනය සදහා වූ ජාත්‍යන්තර පදනම )
ගිණුම අදාල බැංකුව – මහජන බැංකුව
ශාඛාව – කුරුණෑගල මලියදේව ශාකාව
ගිණුම් අංකය – 226 – 2 – 001 – 4 – 0048676


සමහර මුස්ලිම් රටවල් වලින් සමති, පදනම් හෝ විහාරස්ථාන සදහා මුදල් ලබාදීමට අවසර නොදේ. මුදල් ප්‍රේෂණය සදහා අවසර දෙනුයේ පුද්ගලික නම් සදහා සදහා පමණි. එසේ උවහොත් පමණක් පහත නමට ලැබෙන්නට සලස්වන්න.
.
මහජන බැන්කුව නම – චන්දන තිලකසිරි කුමාර
ගිණුම අදාල බැංකුව – මහජන බැංකුව
ශාඛාව – පොතුහැර
ගිණුම් අංකය – 280 – 2 – 001 – 7 – 0031930
.
සම්පත් බැංකුව –
එන්.ඒ. චන්දන තිලකසිරි කුමාර
බැංකුව – සම්පත් බැංකුව – කුරුණෑගල ශාකාව
ගිණුම් අංකය – 100654431918
.
මම බෞද්ධ සන්නිවේදනය සදහා වූ ජාත්‍යාන්තර පදනම වෙනුවෙන් එරන්ද ලක්මාල්ද සිල්වා

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

IFBC Home Page